Wersja 1.1.2 (2018.04.16)

Pomniejsze poprawki i ulepszenia.

Dodana szybka pomoc

Pierwszy temat pomocy to teraz dwa screeny (głównego okna aplikacji oraz karty kanban). Ułatwiające odnalezienie się w aplikacji:

Opis funkcji głównego okna tablicy kanban dla programistów Agile Commander
Opis funkcji głównego okna tablicy kanban dla programistów Agile Commander

 

Opis karty Agile Commandera
Opis karty Agile Commandera

Menu podręczne w edytorach tekstu

Każdy edytor tekstu w programie ma teraz menu podręczne (do tej pory były dostępne tylko skróty klawiszowe). Zostało usprawnione zaznaczanie/odznaczanie tekstu oraz kolor tekstu nieaktywnych pozycji menu.

Poprawki wizualne

Dopracowano wygląd wykresów w statystykach projektu oraz poprawki w wyglądzie elementów listy rozwijalnej np. statusu karty kanban.