Wersja 1.2.1 (2018.09.23)

Agile Commander na MacOS (OSX)

Od tej wersji Agile Commander jest dostępny także na komputerach Mac. Aby zainstalować program należy pobrać plik dmg, kliknąć dwa razy aby zamontować wirtualny napęd i przeciągnąć ikonę programu do aplikacji. Program nie jest podpisany cyfrowo, ale jest bezpieczny.

Otwieranie projektu za pomocą drag’n’drop

Projekty można teraz otwierać poprzez przeciągnięcie pliku projektu do głównego okna aplikacji.

Inne poprawki

  • poprawki wizualne w oknach logu aktywności, dodawania komentarzy, plików i linków;
  • przewijanie pomocy do początku przy zmianie tematu;
  • poprawki w dialogu zapisu/odczytu;
Pobierz