Jak zarejestrować Agile Commander?

Program Agile Commander to tzw. Shareware. Niezarejestrowana wersja jest ograniczona do 10 kart i może być używana jedynie w celach testowych. Aby uzyskać licencje na używanie programu należy zakupić klucz licencji. Pamiętaj, aby przy zakupie licencji podać prawidłowy adres e-mail. Na podany adres e-mail zostanie przesłany klucz licencji.

Aby zarejestrować program należy przejść do okna rejestracji klikając w przycisk Koszyk:

Pasek narzędziowy z zaznaczonym koszykiem
Pasek narzędziowy z zaznaczonym koszykiem

Po kliknięciu pojawi się okno rejestracji:

Okno rejestracji
Okno rejestracji

Należy poprawnie wpisać adres e-mail użyty podczas zakupu i klucz licencji. Jeżeli dane są prawidłowe, to po kliknięciu przycisku Zarejestruj aplikacja zostanie zarejestrowana, a ograniczenia zniesione.