Konfiguracja programu

W konfiguracji programu możemy dostosować działanie i interfejs programu do swoich preferencji.

Ustawienia uruchamiania

Pozwalają określić co ma wyświetlić program po uruchomieniu:

  • nie otwieraj żadnego projektu
  • wyświetl wybrany projekt – za każdym razem zostanie otwarty wskazany projekt
  • wyświetl ostatnio używany projekt – zostanie otwarty projekt, który był załadowany w trakcie wyłączania aplikacji

Ustawienia języka

Pozwalają wybrać język aplikacji. Dostępne wersje językowe: polski i angielski.

Inne ustawienia

Pozwalają nadpisać DPI, zmienić font, sposób kolorowania lub filtrowania kart.

 

WsteczDalej