Agile Commander Umowa licencyjna

Prawa autorskie do poniższego oprogramowania posiada Digital Karabela – Andrzej Kilijański. To oprogramowanie (Agile Commander) jest licencjonowane – nie sprzedawane.

To oprogramowanie jest wydawane na licencji podobnej do shareware. Oznacza to że możesz przetestować je przed zakupem klucza licencji. Klucz licencji możesz zakupić na stronie internetowej programu. Podczas zamówienia należy użyć prawdziwego adresu email, ponieważ zostanie on połączony z kluczem licencji bez możliwości zmiany. Klucz licencji zostanie wysłany na adres email użyty w zamówieniu. Adres email będzie także używany w procesie rejestracji oprogramowania.

Ograniczenia kopii niezarejestrowanej

Niezarejestrowana kopia oprogramowania jest ograniczona do 20 wpisów i może być używana jedynie w celach testowych przed zakupem klucza licencji.

Rejestracja

Po zarejestrowaniu zostają zniesione ograniczenia wersji niezarejestrowanej. Aby zarejestrować Agile Commandera należy otwórzyć okno rejestracji, wprowadzić email (użyty przy zamówieniu), klucz licencji i kliknąć przycisk Zarejestruj. Klucz licencji jest zgodny z wszystkimi wspieranymi architekturami, wspieranymi backendami i wspieranymi systemami operacyjnymi.

Można użyć swojego klucza licencji do zarejestrowania Agile Commandera na maksymalnie trzech komputerach. Ale jednocześnie wolno używać jednej kopii oprogramowania.

Firmy/zespoły muszą zakupić przynajmniej tyle kluczy licencji, ile osób korzysta z oprogramowania Agile Commander. Oprogramowanie nie może być uruchamiane jako część strony internetowej.

Aktualizacje

Do bezpłatnego pobrania udostępniamy poprzez stronę internetową drugorzędne (ang. minor) aktualizacje (np. z wersji 1.0 na 1.1 lub z wersji 1.0.1 do 1.0.2) Agile Commandera. Instalowanie aktualizacji jest dobrowolne, możesz z nich skorzystać kiedy/jeżeli chcesz.

Główne (ang. major) aktualizacje (np. z wersji 1.0 do 2.0) mogą być płatne.

Inne prawa i ograniczenia

1. Możesz wykonywać kopie zapasowe klucza licencji i/lub oprogramowania Agile Commander.

2. Zabrania się udostępniania/sprzedaży oprogramowania Agile Commander lub klucza licencji w jakiejkolwiek postaci osobom trzecim.

3. Zabrania się pożyczania, dzierżawy lub wynajmowania oprogramowania lub klucza licencji.

4. Zabrania się modyfikowania, tłumaczenia, deasemblacji, dekompilacji i innych działań mających na celu stworzenia dzieła pochodnego. Jeżeli chciałbyś przetłumaczyć oprogramowanie skontaktuj się z naszą obsługą.

5. Rezerwujemy sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy licencyjnej w przypadku łamania jakiegokolwiek punktu tej umowy. W takim przypadku użytkownik ma obowiązek zniszczyć wszystkie kopie oprogramowania włączając w to kopie zapasowe, klucze licencji, pliki licencji w jakiejkolwiek formie.

Ograniczenia odpowiedzialności

To oprogramowanie i dołączona do niego dokumentacja zostało dostarczone z przekonaniem, że będzie użyteczne jednak bez jakiejkolwiek gwarancji. W żadnym przypadku Digital Karabela – Andrzej Kilijański nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednie lub pośrednie powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania programu.