Wersja 1.1.0 (2018.03.25)

Wersja 1.1.0 jest pierwszą aktualizacją wprowadzającą nowe funkcjonalności. Uproszczone zostało słownictwo (wpis -> karta) i nakreślony kierunek zmian w aplikacji.

Listy kontrolne

Największy brak z wersji 1.0.x został uzupełniony. Teraz bez problemu można rozpisać bardziej skomplikowane zadania. Aby utworzyć listę kontrolną wystarczy rozwinąć kartę i kliknąć przycisk Dodaj w sekcji Lista kontrolna.

Po kliknięciu przycisku Dodaj wyświetlony zostanie edytor:

Lista kontrolna z panelem dodawania elementów.
Lista kontrolna z panelem dodawania elementów.


Po wpisaniu tekstu naciśnij enter a zostanie stworzony nowy element listy kontrolnej. Edytor nie zostanie jednak zamknięty i możesz wprowadzić następny element. Gdy zakończysz dodawanie elementów naciśnij Esc aby zamknąć edytor, ewentualnie wciśnięcie przycisku OK, powoduje dodanie elementu i zamknięcie edytora.

Zarządzanie elementami listy kontrolnej

Elementami listy kontrolnej możemy zarządzać za pomocą menu wywoływanego prawym klawiszem myszy:

Zarządzanie elementami listy kontrolnej
Zarządzanie elementami listy kontrolnej


Dodawanie linków i plików (magazyn plików)

Uwaga: korzystanie z funkcji dodawania linków/plików wymaga projektu zapisanego na dysku!

Aby dodać link do karty należy przycisnąć przycisk Dodaj link.

Pojawi się wtedy następujące okno:

Okno dodawania linków.
Okno dodawania linków.

 

Możemy tworzyć następujące typy linków:

  • link do strony WWW
  • link do pliku (ścieżka absolutna)
  • link do pliku (ścieżka relatywna do pliku projektu)
  • link do folderu (ścieżka absolutna)
  • link do folderu (ścieżka relatywna do pliku projektu)

Analogicznie dodawanie plików rozpoczynamy klikając przycisk Dodaj plik. Zostanie wyświetlone następujące okno:

Okno dodawania plików.
Okno dodawania plików.


Przy próbie dodania pierwszego pliku obok pliku projektu zostanie stworzony folder magazynu plików. Folder ten ma nazwę projektu z sufiksem _fstore (np. dla projekt1 będzie to projekt1_fstore). Wewnątrz tego folderu zostanie stworzony folder z numerem karty, a w ten folder skopiowany wybrany plik.

Zarządzanie linkami i plikami:

Podobnie jak w przypadku list kontrolnych, klikając prawym klawiszem na linku wywołamy menu podręczne umożliwiające zarządzanie nim:

 

Menu zarządzania linkami i plikami
Menu zarządzania linkami i plikami

Łatwiejsze dodawanie kart dzięki przyciskowi w nagłówku karty

Teraz każda lista zadań posiada przycisk dzięki, któremu możemy szybko dodać do niej kartę bez potrzeby ustawiania statusu w oknie dodawania karty:

Sposoby dodania karty kanban
Sposoby dodania karty kanban

Zawijanie wierszy w edytorach

Edytor opisu projektu, opisu karty oraz dodawania komentarza zawija długie linie tekstu co ułatwia redagowanie tekstu.

Nowe typy kart

Dodano dwa nowe typy kart:

  • inne – wszystkie nie pasujące do innych kategorii;
  • kamień milowy – znacznik określający kamień milowy, może być to moment wydania kolejnej wersji produktu, w przyszłych wersjach będzie umożliwiał tworzenie wykresów dla zakresu od kamienia do kamienia.

Limit zadań w trakcie

Próba pracy nad zbyt wieloma sprawami naraz znacznie zmniejsza wydajność. Rozwiązaniem jest ograniczenie liczby kart jaka może się znajdować w liście „W trakcie”. Można to zrobić w oknie „O projekcie”.

Poprawki wizualne

Ikony w głównym pasku narzędziowym zostały podzielone na sekcje dla większej przejrzystości:

Wersja 1.0:

Główny pasek narzędziowy z wersji 1.0
Główny pasek narzędziowy z wersji 1.0

Wersja 1.1:

Główny pasek narzędziowy w wersji 1.1
Główny pasek narzędziowy w wersji 1.1

Inne

Naprawiony występujący w specyficznych sytuacjach wyjątek przy próbie edycji karty.