Menu podręczne karty kanban

Kliknięcie prawym klawiszem na karcie wywołuje menu podręczne:

Menu podręczne karty kanban
Menu podręczne karty kanban

Funkcje dostępne z poziomu menu:

 • Rozwiń/zwiń kartę – rozwija lub zwija kartę
 • Edytuj kartę – wywołuje okno edycji karty
 • Przenieś wyżej – przenosi kartę nad kartę powyżej (dostępne jedynie dla karty zwiniętej)
 • Przenieś niżej – przenosi kartę za kartę poniżej (dostępne jedynie dla karty zwiniętej)
 • Przenieś kartę na początek – przenosi kartę na początek listy (dostępne jedynie dla karty zwiniętej)
 • Przenieś kartę na koniec – przenosi kartę na koniec listy (dostępne jedynie dla karty zwiniętej)
 • Dodaj link – wywołuje okno dodawania linku do karty
 • Dodaj plik – wywołuje okno dodawania pliku do magazynu plików
 • Dodaj komentarz – wywołuje okno dodawania komentarza
 • Kopiuj kartę do schowka – kopiuje zawartość karty do schowka jako tekst
 • Kopiuj tytuł do schowka – kopiuje tytuł z numerem karty do schowka
 • Kopiuj opis do schowka – kopiuje opis karty do schowka
 • Log aktywności – wyświetla okno historii zmian danej karty

WsteczDalej