Listy kontrolne

Największy brak z wersji 1.0.x został uzupełniony. Teraz bez problemu można rozpisać bardziej skomplikowane zadania. Aby utworzyć listę kontrolną wystarczy rozwinąć kartę i kliknąć przycisk Dodaj w sekcji Lista kontrolna.

Po kliknięciu przycisku Dodaj wyświetlony zostanie edytor:

Lista kontrolna z panelem dodawania elementów.
Lista kontrolna z panelem dodawania elementów.


Po wpisaniu tekstu naciśnij enter a zostanie stworzony nowy element listy kontrolnej. Edytor nie zostanie jednak zamknięty i możesz wprowadzić następny element. Gdy zakończysz dodawanie elementów naciśnij Esc aby zamknąć edytor, ewentualnie wciśnięcie przycisku OK, powoduje dodanie elementu i zamknięcie edytora.

Zarządzanie elementami listy kontrolnej

Elementami listy kontrolnej możemy zarządzać za pomocą menu wywoływanego prawym klawiszem myszy:

Zarządzanie elementami listy kontrolnej
Zarządzanie elementami listy kontrolnej

WsteczDalej