Rozpoczęcie pierwszego projektu

Agile Commander jest prostym programem do zarządzania projektami przygotowanym dla twórców i zespołów, które nie chcą lub nie potrzebują korzystać z serwisów online. Możesz go używać jako bugtrackera, backlogu produktu i sprintu w technice scrum lub tablicy kanban. Projekt zapisywany jest w czytelnym pliku JSON.

Jeżeli jesteś samodzielnym programistą i pracujesz zwykle na jednej gałęzi kodu zalecane jest dodanie projektu do repozytorium źródeł twojej aplikacji. W ten sposób wracając do starszej wersji źródeł automatycznie uzyskasz starszą wersję danych o projekcie. Inną opcją jest dedykowane repozytorium dla zarządzania projektem.

Tworzenie nowego projektu

Stworzenie nowego projektu jest bardzo proste. Wystarczy kliknąć przycisk Nowy projekt:

Pasek narzędziowy z zaznaczonym przyciskiem nowy projekt.
Pasek narzędziowy z zaznaczonym przyciskiem nowy projekt.

 

Dane projektu

Po stworzeniu projektu warto uzupełnić podstawowe informacje na jego temat. Można to zrobić klikając ikonę O projekcie:

Pasek narzędziowy z zaznaczonym przyciskiem "O projekcie".
Pasek narzędziowy z zaznaczonym przyciskiem „O projekcie”.

Na zakładce Info podajemy nazwę i opis projektu:

Okno o projekcie - zakładka info
Okno o projekcie – zakładka info

Na zakładce Ustawienia można dostosować działanie programu do swoich preferencji prowadzenia projektu:

Okno o projekcie - zakładka ustawienia
Okno o projekcie – zakładka ustawienia

Ograniczenie WIP

Jedną z najważniejszych rzeczy jest ustawienie limitu kart w trakcie. Z doświadczenia wiem, że samodzielny programista nie powinien przekraczać wartości 3. Ustawienie na 0 wyłącza limit.

Pozycja wstawiania kart

Dla każdej listy kanban możemy określić czy nowo dodane i przenoszone poprzez zmianę statusu karty mają się pojawiać na początku czy końcu listy. Domyślnie dla list Nowe, Zaakceptowane i W trakcie karty dodawane są na końcu, a list Zrobione, Archiwum i Usunięte na początku.

 

 

Zapisywanie projektu

Agile Commander przechowuje dane projektu w zwykłym pliku w formacie JSON. Aby zapisać projekt można użyć skrótu Ctrl+S lub kliknąć ikonę Zapisz projekt:

Pasek narzędziowy z zaznaczonym przyciskiem "Zapisz projekt"
Pasek narzędziowy z zaznaczonym przyciskiem „Zapisz projekt”

 

Jeżeli chcemy zapisać projekt pod inną nazwą należy kliknąć ikonę Zapisz projekt jako:

Pasek narzędziowy z zaznaczonym przyciskiem "Zapisz projekt jako"
Pasek narzędziowy z zaznaczonym przyciskiem „Zapisz projekt jako”

 

Pliki projektów mają rozszerzenie .agic.

Wczytywanie projektu

Aby wczytać projekt można użyć skrótu Ctrl+O lub kliknąć ikonę Otwórz projekt:

Pasek narzędziowy z zaznaczonym przyciskiem "Otwórz projekt"
Pasek narzędziowy z zaznaczonym przyciskiem „Otwórz projekt”

 

Dodatkowo w konfiguracji można określić zachowanie aplikacji zaraz po uruchomieniu na jedną z opcji:

  • nie otwieraj żadnego projektu
  • wyświetl wybrany projekt – za każdym razem zostanie otwarty projekt, który wskażemy
  • wyświetl ostatnio używany projekt – zostanie otwarty projekt, który był załadowany w trakcie wyłączania aplikacji
Dalej