Wersja 1.1.1 (2018.03.26)

Wersja poprawiająca znalezione błędy:

  • poprawnie wyświetlaj daty utworzenia i modyfikacji w rozwiniętej karcie
  • brak zapisywania w logu aktywności zmiany wyświetlanej nazwy pliku w pewnych przypadkach