Dodawanie linków i plików (magazyn plików)

Uwaga: korzystanie z funkcji dodawania linków/plików wymaga projektu zapisanego na dysku!

Aby dodać link do karty należy przycisnąć przycisk Dodaj link.

Pojawi się wtedy następujące okno:

Okno dodawania linków.
Okno dodawania linków.

Możemy tworzyć następujące typy linków:

  • link do strony WWW
  • link do pliku (ścieżka absolutna)
  • link do pliku (ścieżka relatywna do pliku projektu)
  • link do folderu (ścieżka absolutna)
  • link do folderu (ścieżka relatywna do pliku projektu)

Analogicznie dodawanie plików rozpoczynamy klikając przycisk Dodaj plik. Zostanie wyświetlone następujące okno:

Okno dodawania plików.
Okno dodawania plików.


Przy próbie dodania pierwszego pliku obok pliku projektu zostanie stworzony folder magazynu plików. Folder ten ma nazwę projektu z sufiksem _fstore (np. dla projekt1 będzie to projekt1_fstore). Wewnątrz tego folderu zostanie stworzony folder z numerem karty, a w ten folder skopiowany wybrany plik.

Zarządzanie linkami i plikami:

Podobnie jak w przypadku list kontrolnych, klikając prawym klawiszem na linku wywołamy menu podręczne umożliwiające zarządzanie nim:

 

Menu zarządzania linkami i plikami
Menu zarządzania linkami i plikami

WsteczDalej