Od 8 lutego instalator i plik wykonywalny Agile Commandera jest podpisany cyfrowo. Podpis cyfrowy pozwala potwierdzić integralność pliku oraz tożsamość osoby podpisującej. Instalator Agile Commandera oraz plik wykonywalny powinien być podpisany na Digital Karabela – Andrzej Kilijański. Certyfikat został wystawiony przez COMODO RSA Code Signing CA. Podpis można sprawdzić klikając prawym klawiszem na pliku a następnie w menu podręcznym pozycję Właściwości. W oknie Właściwości wybieramy zakładkę Podpisy cyfrowe.

Certyfikat Agile Commander

Certyfikat Agile Commander - informacje ogólne

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.